Vi välkomnar Ebab som kund till Bravero

Vi har glädjen att välkomna Ebab som kund till Bravero. Vi har under 2022 fått förtroendet att hjälpa Ebab med att utveckla ett digitalt stöd för projektstyrning med Microsofts onlinetjänster, som nu i början av 2023 blev lanserad.

Lösningen integrerar arbetsprocesserna i verksamheten direkt in i de digitala verktygen som projektmedlemmar dagligen arbetar i. Vi har haft ett nära samarbete med Ebab under projektet och gemensamt utvecklat det som nu ger Ebab möjligheten att dra full nytta av möjligheterna som Microsoft/Office 365, Teams och SharePoint Online erbjuder.

Om Ebab-koncernen

Vårt erbjudande omfattar affärs-, stads-, fastighets- och projektutveckling samt genomförande och förvaltning. Vi är en lyhörd och engagerad partner som alltid vill förbättra. Det motiverar oss som jobbar här, gör vårt företag välmående och innebär att vi rakryggat kan säga att vi bidrar till att utveckla samhället till det bättre. För oss är det ett självklart mål att alltid sträva mot hållbara slutresultat i våra projekt. Detta innefattar inte bara miljöhänsyn, utan också ekonomisk och social hållbarhet. Bland våra många återkommande kunder märks statliga fastighetsägare, allmännyttiga bostadsbolag, börsnoterade fastighetsbolag samt investerare.

 

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #ledningssystem #projektstyrning #projekt #fastigheter #fastigheteskonsulter #projektportal