Vi vet hur man bygger effektiva projektstödsystem i SharePoint och Teams

Vi har under de senaste åren samlat stor erfarenhet i hur man bygger effektiva projektstödsystem i Microsoft 365 med fokus på SharePoint och Teams. Vi har byggt lösningar för att ge våra kunder som är allt ifrån femtio medarbetare upp till flera tusen medarbetare ett verktygsstöd som hjälper dem i såväl det operativa projektarbetet och i den strategiska övergripande uppföljningen. Ett effektivt projektstödsystem tar vara på styrkorna i samarbetsplattformen Microsoft 365 och med våra anpassade funktioner och funktionshöjande egenutvecklade komponenter ger det möjligheten att bygga in företagets processer och projektmodeller direkt in i projektens samarbetsytor.

Vi kan erbjuda vår egna paketerade lösning för projektstyrning och projektstöd och vi kan också erbjuda helt anpassade lösningar utifrån specifika krav som vi gjort i många fall. Vi vet hur man utvecklar lösningar i Microsoft 365 och vi vet också hur man utvecklar lösningar som inte driver höga kostnader för underhåll över tid. En av de stora fördelarna med att bygga ett projektstödssystem i Microsoft 365 är att medarbetarna redan är vana vid verktygen och gränssnitten samt att det inte driver mer licenskostnader än man redan har. Kontakta oss gärna om ni vill diskutera hur vi kan förbättra ert arbetssätt med ett effektivare och integrerat projektstödssystem.

 

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #intranät #intranet #avtalshantering #ledningssystem #powerplatform #powerapps #powerautomate #projekt #projektportal #projektstyrning #projektstöd #projektmodell