Erbjudande

Vi är konsulter och experter på att utveckla och införa applikations- och samarbetslösningar baserade på Microsofts molntjänster Microsoft 365 och Azure samt verksamhetsutveckling inom affärssystem och ekonomiska processer. Vår kompetens är hur dessa tjänster och lösningar kan utvecklas och nyttjas för bästa verksamhetsnytta. Med vår gedigna erfarenhet inom systemutveckling, systemintegration, projektledning och förändringsledning har vi den kompetensmässiga bredden att vara en partner i den digitala arbetsplatsen – vi erbjuder både paketerade lösningar som är färdigutvecklade, och skräddarsydda kundanpassade lösningar.

Som konsulter är vi rådgivande och erbjuder ett partnerskap som är långsiktigt och ansvarstagande. Vi arbetar med ett personligt engagemang och tar ansvar för att era verksamhetsprocesser får rätt digitala stöd, idag och i morgon.

En Braverokonsult utmärker sig genom en stark kombination av kompetens, affärsmässighet och social förmåga. För oss är förtroende centralt och grunden för vår affär, och vi bygger det genom långsiktighet, ärlighet och återkoppling.

Den digitala arbetsplatsen

Våra tekniska specialister arbetar med rådgivning, konsulttjänster och attraktiva paketerade lösningar inom Microsofts utvecklingsplattformar. Vi levererar lösningar baserade på .NET, Azure, Microsoft/Office 365 och SharePoint Online för den digitala arbetsplatsen. Våra lösningar bygger vi på moderna ramverk kombinerat med Braveros egna riktlinjer för strukturerade och kvalitetssäkrade leveranser. Braveros verksamhetskonsulter kan analysera, utveckla och säkerställa era processer för att möta morgondagens utmaningar och även agera ledningsstöd vid behov. Vi lägger också stor vikt vid att säkerställa förankring, engagemang och utbildning hos användarna i våra leveranser.

Att göra rätt saker och att göra saker rätt

Vårt mål är att våra kunder ska kunna utföra mer med samma eller mindre medel. Då frigörs resurser till vidareutveckling. Det innebär att ersätta gamla föråldrade arbetssätt med nya, mer effektiva och attraktiva. Våra konsulter har med sin breda erfarenhet möjligheten att mäta och jämföra verksamhetens funktionalitet mot beprövade lednings- och kvalitetskriterier från kvalitetsledningssystem.

Förändringledning i projekt
Förändringsledning är en framgångsfaktor i alla projekt.

Vi använder agila arbetssätt för att sätta gemensamma mål och nå snabba resultat med bestående effekt. Genom ett agilt och iterativt arbete med små repetitiva leveranser, säkerställer vi våra projektåtaganden.

Vår erfarenhet säger att det traditionellt läggs för mycket fokus på IT-leveransen i ett projekt och att förändringsarbetet som krävs i verksamhetsprocesserna ofta underskattas eller glöms bort. Bravero tar ansvar för att driva lyckad förändring i helheten genom att tillföra driv, fokus och struktur, där förändringen leds i sin helhet.


Konsulttjänster

Vi levererar konsulttjänster och paketerade lösningar. Här är våra vanligaste konsulttjänster vi utför i våra uppdrag.

  • Systemutveckling .NET
  • Frontend-utveckling (Angular, React, Typescript)
  • Specialistkonsulting Azure och Office 365
  • Arkitektur och design
  • Utbildning inom Office 365, SharePoint, Teams
  • Projekt- och förändringsledning
  • Verksamhetsutveckling
  • Kvalitetsledning och processtyrning
  • Beställarstöd
  • Beslutsstöd

Kontakta oss

Vi tar gärna en diskussion kring hur vi kan hjälpa er med ett bättre och mer effektivt IT-stöd.

Roger Bäck
073-320 73 18
Stefan Roxberger
076-527 67 44