Vi välkomnar Brunswick Real Estate som kund

Bravero har glädjen att välkomna Brunswick Real Estate som kund. Vi har fått förtroendet att genomföra ett projekt inom digitalisering och hjälpa dem etablera smarta arbetssätt med Microsoft Office 365 och SharePoint Online. Brunswick ser stora fördelar med att få ett mer effektivt dokumentstöd och få möjlighet att använda den samlade informationen inom företaget på ett mer strukturerat sätt.

Om Brunswick Real Estate
Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Bolaget har upprepade gånger utsetts till bäst i klassen inom sina områden av Preqin och Euromoney. Teamet består av cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.brunswickrealestate.com