Avvikelsehantering för Spendrups

Inom ramen för vårt koncept Unisight har vi byggt en lösning för vår kund Spendrups där vi använder funktionerna i Power Apps, Power Automate och SharePoint för att hantera avvikelseärenden. Med de funktioner som finns i tex PowerApps kan vi erbjuda möjlighet att ta en bild med en mobiltelefon vid en händelse i samband med leverans och transport och ladda upp tillsammans med formulärbaserad information som genererar arbetsflöde baserat på formulärets data. Med flöden i Power Automate kan vi sen styra ärendet till rätt personer för att vidare behandling och åtgärd. Med hjälp av SharePoint kan vi också skapa backofficegränssnitt för att arbeta med ärendena och informationen för att få en effektiv hantering och uppföljning.