Gör innehåll utanför Microsoft 365 sökbart i SharePoint Online

Microsoft Search indexerar all din Microsoft 365-data för att göra den sökbar för användare. Med Microsoft Graph-anslutningar kan även data från tredjepart indexeras så att den visas i sökresultat i Microsoft Search. Den här funktionen utökar de typer av innehållskällor som är sökbara i SharePoint Online.

Microsoft Graph-anslutningar tar hänsyn till behörigheter som konfigurerats i din innehållskälla. Som ett resultat kommer användare i din organisation bara att kunna se innehåll som de har åtkomst till.

Innehåll som kan indexeras är exempelvis filservrar och innehåll i Azure DevOps.

De indexerade källorna kan visas som sökresultat tillsammans med sökresultat från Microsoft 365 eller via egna flikar.

  • Kostnaden för att indexera externa filer/objekt är 1 000 USD/månad för varje miljon filer/objekt.
  • Maximalt antal objekt som kan indexeras per connector är 5 miljoner objekt.
  • Maximal filstorlek som stöds är 100 MB (om större indexeras inte filen alls)
  • Innehåll indexeras upp till 4 MB (för filer större än 4 MB kommer alltså inte allt innehåll indexeras)
  • Ingen möjlighet att endast indexera filnamn, allt innehåll i dokument indexeras

 

 

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #Intranät #Intranet #avtalshantering #ledningssystem #projektportal #unisight #avtal #contract #contractmanagement #integration #Search #SharePointSearch