Kompetent lösning för image mapping i SharePoint Online

Vi har inlett ett samarbete med APPS 365 LTD som tillhandahåller en riktigt kompetent lösning för image mapping i SharePoint. Med deras lösning SharePoint Image Maps kan man skapa en rik visuell och engagerande upplevelse för medarbetarna i SharePoint. Det lämpar sig till exempel ypperligt för att skapa klickbara komplexa processbilder, stora organisationsscheman eller klickbara bilder med produkter.

Själva hanteringen av image mappingen sker fullt integrerat i SharePoint vilket gör det till en helhetslösning utan att man behöver lämna SharePoint-gränssnittet. Bilderna behöver vara jpg eller png och importeras enkelt i verktyget och sen kan man konfigurera sina bilder efter sina behov med tex länkar som kan öppnas i nuvarnade fönster eller nytt, hover-funktioner för pop-up texter eller tooltips.

Vi ser detta som en mycket bra kompletterande lösning för att berika SharePoint med mer interaktivt innehåll.

 

 

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #intranät #intranet #avtalshantering #ledningssystem #powerplatform #powerapps #powerautomate #projekt #projektportal