Nyhetsbrev 2020/4

Digitalisering av pappersbaserad process med Power Platform

För en av våra kunder har vi digitaliserat flödet av en tidigare manuell pappersbaserad process med formulär och attestflöden. Detta är ett ypperligt exempel när Power Platform kommer väl till pass och kan effektivisera manuella administrativa flöden, oavsett om de är pappersbaserade eller inte.

Genom att använda verktygen i Power Suite för att bygga formulär och flöden kan vi enkelt skapa kapabla lösningar, där kostnaden för genomförande är låg mot vilken nytta det ger.

Läs mer på: http://www.bravero.se/digitalisering-av-administrativ-process/

Partnerportal med SharePoint och Azure

Tillsammans med vår kund som är en ledande konsultleverantör i Norden har Bravero utvecklat en SharePointbaserad lösning för intern informationshantering och kommunikation med deras Key Accounts med mål att förbättra informationsdelning, kommunikation och incidentrapportering.

Genom att nyttja tjänster i Azure har vi kunnat bygga en automatiserad process som möjliggör för vår kund att själv kunna skapa och hantera nya kundytor.

Läs mer på: http://www.bravero.se/partnerportal-med-sharepoint-och-azure/

Hantera Office-mallar centralt från SharePoint Online

Hantering och synkronisering av Office-mallar är ett behov som efterfrågas i så gott som alla organisationer. Att på ett snabbt och enkelt sätt kunna skapa ett nytt dokument med en relevant, uppdaterad och korrekt mall resulterar i ett effektivare arbete och mer nöjda medarbetare.

Microsoft/Office 365 erbjuder ett inbyggt stöd för att dela och hantera Office-mallar från en central plats i SharePoint Online.

Läs mer på: http://www.bravero.se/hantera-office-mallar-centralt-fran-sharepoint-online/

Nya funktioner och webparts i SharePoint

Under Ignite presenterades en rad nya funktioner och nya webparts som kommer under hösten. Bland dem har vi valt ut några som vi presentera här, till exempel en webpart för att visa organisationsträd och en webpart som heter ”My Feed” som visar relevant personifierad info för den inloggade användaren.

Läs mer om fyra utvalda nya funktioner här: http://www.bravero.se/nya-funktioner-och-webparts-i-sharepoint/