Nyhetsbrev 2021/4

Här kommer vårt nyhetsbrev för kvartal 4. För Bravero har året varit ett mycket framgångsrikt år där vi byggt vidare på vår affär med både befintliga och nya kunder som är välkända svenska varumärken och även fått med oss nya kollegor på vår resa. Vi ser med tillförsikt fram emot 2022 och vad det kan föra med sig. Stort tack till er, våra kunder, partners och vänner därute! Ta hand om er i julhelgerna och hoppas på vila och avslappning.

Vi fortsätter som tidigare och fokuserar på två områden, dels egna referensfall och lösningar som vi genomfört, dels utvalda nyheter från Microsoft om vad som händer i plattformen – där vi ger vår egen bild av vad funktionerna medför eller hur de kan användas.

Uppdaterad lösning för projektportal

Vi har uppdaterat vår paketerade lösning Unisight Projektportal där vi erbjuder en portallösning för att styra, hantera och få överblick på organisationens projekt. Lösningen integrerar projektytor baserade på Teams med SharePoint och har en automatisk provisionering av projektytor.

Läs mer på:
http://www.bravero.se/uppdaterad-losning-av-unisight-projektportal/

 

Händelser i SharePoint har nu fått trevliga bilder

Webparten händelser fick äntligen stöd för att visa bilderna i webparten och inte bara på händelsens egna sida. Det tycker vi är trevligt och det livar upp en sida ordentligt om man använder trevliga bilder för sina händelser.

Läs mer på:
http://www.bravero.se/antligen-bilder-i-handelse-webbparten/

 

Fakturaattestlösning i Office 365

Vi har byggt en fakturaattestlösning för en kund enbart med standardkomponenterna i Office 365. Här visar vi några bilder för att visa vad man enkelt kan åstadkomma med den kraftfulla plattformen i Office 365-

Läs mer här:
http://www.bravero.se/losning-for-fakturaattest-i-office-365/

 

Intranätets nya roll efter pandemin

Under 2021 har vi haft flera dialoger med våra kunder där vi diskuterat och arbetat med hur intranätet har fått en ny roll i och med pandemin under 2020-2021. När fler medarbetare arbetar hemma ändras kraven på företagets IT-stöd, och där är intranätet centralt. Roger har skrivit en artikel om detta som vi tycker är läsvärd!

Läs mer här:
https://www.linkedin.com/pulse/intran%C3%A4tets-nya-roll-efter-pandemin-roger-b%C3%A4ck/

 

Unisight är paketerad suite av lösningar och funktioner för att öka nyttan av tjänsterna i Office 365. Unisight Portal är en paketerad intranätlösning som är lätt att komma igång med, enkel att använda och passar perfekt in i Microsofts ekosystem Office 365 med SharePoint Online. Unisight Portal är den centrala pusselbiten i konceptet Unisight, som idag också innehåller lösningar för AvtalshanteringLedningsystemsstöd, Projektportal och portal för Styrelsearbete. Unisight skapar en enklare arbetsdag genom att medarbetaren snabbt och enkelt kan hitta information och kollegor, hålla sig uppdaterad och få sitt arbete gjort. Läs mer på: www.unisight.se.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #Office365 #O365 #Ledningssystem #ProjektPortal #StyrandeDokument #Projektstyrning #Projekt #Projektmodell #Avtalshantering #SPS #PowerApps #PowerAutomate #PowerPlatform #PowerBI