Ökat intresse och behov av ledningssystem i SharePoint

Vi ser ett ökat intresse från kunder att få bättre stöd för styrande dokument och ledningsystem i SharePoint och Office 365. För vissa kunder är det drivet ur ett kvalitetsledningssystemsperspektiv och för andra handlar det helt enkelt om att man vill ha ett intuitivt och enkelt sätt att hitta styrande dokument för medarbetarna. Fler företag och organisationer satsar på att bygga struktur och stöd med styrande dokument för att underlätta för verksamheten även om man inte har ett kvalitetsledningssystem som mål.

Den klassiska mappstrukturen av 1.1, 1.2, 2.1, osv för att strukturera dokument är inte så användarvänlig och ger dålig överblick över såväl dokument som struktur. Grafisk navigation och mer sammanhangsorienterad navigering och beskrivande innehåll är något som vi ser många kunder önskar och där passar våra erbjudande inom just ledningssystem och styrande dokument in. Vi har färdiga lösningar för såväl ledningssystem med grafisk intuitiv navigering, och dokumentfilterlösningar som är effektiva att använda i stora dokumentmängder.

 

 

 

 

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #Dokumenthantering #Dokumentfilter #Dokument #styrandedokument #ledningssystem