Vi uppdaterar vår avtalshantering i SharePoint Online

Under 2018 har vi gjort en ansiktslyftning av vår lösning för avtalshantering i SharePoint Online och Office 365, ”Unisight Avtalshantering”.  Den är numera byggd för att dra full nytta av de möjligheter som SharePoint Framework medför. Unisight Avtalshantering förenklar och effektiviserar företagets hantering och uppföljning av avtal genom funktioner och stöd för att registrera, hantera och följa upp avtal med automatiserade påminnelser för uppsägning och förlängning av avtal. Avtalshanteringen innehåller också rapporter för hur avtal utnyttjas, avtalsvärden och exponering i olika valutor. Läs mer här: Unisight Avtalshantering

Kontakta oss för frågor och demo: roger.back@bravero.se / 0733207318

Unisight är paketerad suite av lösningar och funktioner för att öka nyttan av tjänsterna i Office 365. Unisight Portal är en paketerad intranätlösning som är lätt att komma igång med, enkel att använda och passar perfekt in i Microsofts ekosystem Office 365 med SharePoint Online. Unisight Portal är den centrala pusselbiten i konceptet Unisight, som idag också innehåller lösningar för AvtalshanteringLedningsystemsstöd och portal för Styrelsearbete. Unisight skapar en enklare arbetsdag genom att medarbetaren snabbt och enkelt kan hitta information och kollegor, hålla sig uppdaterad och få sitt jobb gjort. Läs mer på: www.unisight.se.