Vi välkomnar 2019 och tackar 2018!

Vi har stängt böckerna för 2018 och stänger därmed vårt fjärde år sen vi körde igång på riktigt i 2015. 2018 har medfört nya kunder och nya medarbetare för oss, och vi ser glädjande också att den spontana kundtillströmningen ökar. Det innebär att vi lyckats med vår marknadsföring som varit ett av våra verksamhetsmål för året 2018. Samtidigt som vi levererar de siffror ett välmående bolag ska göra. Vi har otroligt roliga och kända kunder att få arbeta med, flera nya i dialog och ser stora möjligheter att få leverera våra tjänster till nya kunder under 2019. Framför allt är det våra paketerade lösning Unisight Portal som är ett paketerat intranät i SharePoint Online och Unisight Avtalshantering som utnyttjar alla tjänsterna i SharePoint Online och Office 365 för en effektiv avtalshantering som har haft framgångar under 2018 och som vi ser stort fortsatt intresse för. Vi ser också stor efterfrågan på våra verksamhetskonsulter som är experter inom projektledning, förändringsledning och kvalitetsledning och ledningssystem. Behovet av god ordning och reda för att fokusera på rätt saker i verksamheten är fortsatt stort. Vi ser fram emot ett spännande 2019!