Nyhetsbrev 2022/1

Här kommer vårt nyhetsbrev för kvartal 1. Året har rivstartat och det är full aktivitet på bred front. Det är riktigt kul att se att våra tjänster och erbjudanden fortsätter att vinna mark hos våra både befintliga och även nya kunder.

Vi fortsätter som tidigare och fokuserar på två områden, dels egna referensfall och lösningar som vi genomfört, dels utvalda nyheter från Microsoft om vad som händer i plattformen – där vi ger vår egen bild av vad funktionerna medför eller hur de kan användas.

Tänk DevOps från start med din Power Platform

Tony Parmstig och Roger Bäck har skrivit en artikel om varför man bör tänka DevOps från start när man börjar använda Power Platformen. Läs mer i artikeln om varför vi anser det är viktigt att få en struktur i dessa tjänster tidigt. Plattformen är här för att stanna och intresset för den ökar stort och brett.

Läs mer på:
http://www.bravero.se/tank-devops-fran-start-med-din-power-platform/

 

Ökat intresse och behov av ledningssystem i SharePoint

Vi ser ett ökat intresse från kunder att få bättre stöd för styrande dokument och ledningssystem i SharePoint och Office 365. För vissa kunder är det drivande att tydliggöra processerna och verksamhetsmålen genom ett systemstöd men för andra handlar det helt enkelt om att man vill ha ett intuitivt och enkelt sätt att hitta styrande dokument för medarbetarna.

Läs mer på:
http://www.bravero.se/okat-intresse-och-behov-av-ledningssystem-i-sharepoint/

 

Anpassat sökcenter i SharePoint Online

För att underlätta för våra kunder att söka och hantera sökresultat i SharePoint har vi byggt en anpassad lösning för sökresultat i ett sökcenter. Välj på olika anpassade sökkällor och filter för att enklare hitta det du söker efter!

Läs mer på:
http://www.bravero.se/anpassat-sokcenter-i-sharepoint-online/

 

Lösning för kompetenshantering och sök i Office 365

Vi har uppdaterat vår lösning för medarbetarsök för att få ett större fokus på kompetenssök, men även kompetenshantering inom organisationer. Tillsammans med en av våra kunder har vi vidareutvecklat denna funktion som vi nu kan erbjuda som ett starkt komplement för att utöka funktionalitet och öka enkelheten att administrera och hitta kompetens internt inom företaget/organisationen.

Läs mer här:
http://www.bravero.se/kompetenshantering-och-sok-i-office-365/

 

Tips: Öppna Officefiler direkt i Desktop app från Teams!

Denna funktion har funnits ute ett tag men vi vill lyfta den ändå då vi märker att många missat den. Äntligen kan man nu ändra standardinställningen i Teams för hur dokument ska öppnas (i Teamsklient eller i Desktop app – Man vill använda Desktop App…).

Läs mer här:
http://www.bravero.se/tips-oppna-officefiler-i-teams-i-desktop-app/

 

Unisight är paketerad suite av lösningar och funktioner för att öka nyttan av tjänsterna i Office 365. Unisight Portal är en paketerad intranätlösning som är lätt att komma igång med, enkel att använda och passar perfekt in i Microsofts ekosystem Office 365 med SharePoint Online. Unisight Portal är den centrala pusselbiten i konceptet Unisight, som idag också innehåller lösningar för bland annat AvtalshanteringLedningsystemsstöd, Projektportal och portal för Styrelsearbete. Unisight skapar en enklare arbetsdag genom att medarbetaren snabbt och enkelt kan hitta information och kollegor, hålla sig uppdaterad och få sitt arbete gjort. Läs mer på: www.unisight.se.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #Office365 #O365 #Ledningssystem #ProjektPortal #StyrandeDokument #Projektstyrning #Projekt #Projektmodell #Avtalshantering #SPS #PowerApps #PowerAutomate #PowerPlatform #PowerBI #DevOps #Kompetens #CompetenceManagement #Teams #MicrosoftTeams