Nyhetsbrev från Bravero 2023/2

Här kommer vårt nyhetsbrev för årets andra kvartal 2023. Året fortsätter med god fart för oss på Bravero. Vi vill passa på och tacka alla kunder och partners för det första halvåret 2023 där vi kan välkomna nya kunder och glädjas åt avslutade projekt och leveranser. Här kommer lite nytt i M365-plattformen och även från oss vad vi arbetat med som kan vara av intresse för er.

Vi önskar er en riktigt härlig sommar och på återseende efter välbehövd ledighet.

Ny funktion i SharePoint app bar – skapa nyheter och sidor

Under våren släppte Microsoft en uppdatering i SharePoint app bar vilket gör det möjligt att skapa nyheter direkt från SharePoint app bar. Det gör det smidigare att skapa nyheter och sidor.

Läs mer på:
https://www.bravero.se/skapa-nyheter-direkt-fran-sharepoint-app-bar/

Ett utarbetat arbetssätt i M365 är nödvändigt

Att ha ett definierat arbetssätt i Microsofts samarbetsplattformar var nödvändigt redan innan pandemin kom och tvingade alla att levla upp i sina digitala samarbetsplattformar, oavsett vilken man använde. Pandemin medförde att alla tvingades in i samarbetsplattformar som man inte var förberedd på att ta i bruk.

Läs mer på:
https://www.bravero.se/ett-utarbetat-arbetssatt-i-teams-sharepoint-och-onedrive-ar-nodvandigt/

Migrera rätt från start så behöver ni bara göra det en gång

Vi har nyligen blivit involverade i flera migreringsprojekt i sen fas eller i efterhand på grund av att resultatet blivit dåligt. Det handlar om migreringar till SharePoint Online och Teams från olika källor, som tex filservrar, SharePoint Server eller någon annan tenant. Att göra en migrering av detta slag kräver kunskap om hur plattformen fungerar och erfarenhet av liknande projekt sen tidigare.

Läs mer på:
https://www.bravero.se/migrera-ratt-sa-behover-du-bara-gora-jobbet-en-gang/

Spara dokument som favoriter i SharePoint Online

Nu finns en ny funktion i SharePoint Online och OneDrive för att spara dokument som favoriter så man enklare kan hitta dem.

Läs mer här:
https://www.bravero.se/spara-dokument-som-favoriter-i-sharepoint-online/

 

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #intranät #intranet #avtalshantering #ledningssystem #powerplatform #powerapps #powerautomate #projekt #projektportal #Teams #MicrosoftTeams #OneDrive